Hieronder vind je de actuele ontwikkelingen in onze sector.

Actualiteit

Pensioenfondsen Toezicht

DNB heeft eind april bij pensioenfondsen een sectorbrede uitvraag gedaan naar niet financiële risico’s. Deze...
07-2021

Pensioen Nieuws

Demissionair minister Wouter Koolmees heeft de Tweede Kamer op 10 mei jl. laten weten dat de ingangsdatum van de Wet...
06-2021

Pensioen Varia

Demissionair minister Wouter Koolmees heeft de Tweede Kamer op 10 mei jl. laten weten dat de ingangsdatum van de Wet...
06-2021

Pensioenfondsen

 Op 21 mei jl. heeft minister Koolmees een kamerbrief gestuurd met daarin een overzicht van de stand van zaken...
06-2021

Pensioenfondsen Toezicht

Op 13 april jl. heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het “Onderzoeksrapport variabele uitkeringen”...
05-2021

Pensioen Varia

Een van de pijlers van het PensioenAkkoord is dat mensen gezond werkend hun pensioen moeten kunnen bereiken. In...
05-2021

Pensioen & Arbeidsvoorwaarden

Op de dag dat het concept wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel tijdens een rondetafel bijeenkomst in de...
05-2021

Collectieve Pensioenverzekeringen

In de afgelopen jaren is er al veel discussie gevoerd over de indexatiebepalingen binnen een...
04-2021
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 030 303 11 11 | info@novadia.nl
Terug naar boven
©Novadia 2021