Europees Pensioenrecht

 De SFDR-verordening: wat betekent dit voor Pensioeninstellingen?
De Europese wetgevingsmachine dendert voort. Na analyses in PensioenAlert over het PEPP, IORP en de manier waarop EU-wetgeving tot stand komt, is het nu tijd om aandacht te besteden aan de SFDR
 

Commentaar
SFDR

Op 10 maart 2021 treden extra regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen in werking. Dit is het gevolg van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De gevolgen voor pensioeninstellingen zijn groot en zij dienen zich goed voor te bereiden.
 
Duurzaamheid en de SFDR
Op 25 september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een nieuw mondiaal kader aangenomen: Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. In de mededeling van de Europese Commissie van 22 november 2016 werden stappen aangekondigd om hieraan gevolg te geven. De SFDR dient in dat kader te worden bezien.
 
Onder de SFDR-verordening vallende entiteiten moeten, afhankelijk van de aard van hun activiteiten, voldoen aan de regels voor financiëlemarktdeelnemers indien zij financiële producten ontwikkelen, en zij moeten voldoen aan de regels voor financieel adviseurs indien zij beleggings- of verzekeringsadvies verstrekken.
 
Het doel van de SFDR-verordening is een betere bescherming van eindbeleggers – en dus ultimo de consument, in Nederland nog steeds – in mijn ogen onterecht - ‘deelnemer’ genoemd.
 
Onder de SFDR-verordening vallen ook IORPs, dus ook Nederlandse pensioenfondsen en PPI´s. Wat betekent dit voor hen? Ik behandel een paar aspecten.
 
Algemeen
De SFDR wil meer transparantie over duurzaamheid. Samengevat geldt:

  1. Pensioeninstellingen dienen het beleggingsbeleid, beloningsbeleid en het due diligencebeleid in kaart te brengen.
  2. Pensioeninstellingen moeten periodiek precontractuele informatie verschaffen onder andere duurzame pensioenen.

Specifiek

  1. Pensioeninstellingen moeten op hun website informatie publiceren over hun gedragslijnen inzake de integratie van  duurzaamheidsrisico's in hun beleggingsbeslissingsprocedure.
  2. Pensioeninstellingen moeten op hun website publiceren en handhaven op hun website: effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren’. Indien zij ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking nemen, duidelijke redenen daarvoor, met inbegrip van, indien relevant, informatie over de vraag of en wanneer zij voornemens zijn die ongunstige effecten wel in aanmerking te nemen.
  3. Pensioeninstellingen moeten informatie veover hun gedragslijnen inzake de vaststelling en prioritering van de belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid en indicatoren, waaronder een beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten.
  4. Pensioeninstellingen nemen in hun beloningsbeleid informatie op over de wijze waarop hun beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico's.
  5. Pensioeninstellingen verschaffen inzicht in de wijze waarop duurzaamheidsrisico's in hun beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd.
  6. Wanneer Pensioeninstellingen duurzaamheidsrisico's ‘niet relevant’ achten, wordt een duidelijke en beknopte uitleg over de redenen daarvoor gegeven.
  7. Pensioeninstellingen moeten dit via artikel 41 IORP II aan de deelnemer verschaft te worden. In Nederland dus via het UPO.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

Pensioenfondsen Toezicht

DNB-pensioentoezicht in 2021
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op haar website een...
03-2021

Pensioenfondsen Communicatie

Wet toekomst pensioenen en informatievoorschriften
Op 16 december 2020 is de memorie van...
03-2021
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 030 303 11 11 | info@novadia.nl
Terug naar boven
©Novadia 2021