Dreiging pensioenkortingen nog steeds niet van de baan

Dreiging pensioenkortingen nog steeds niet van de baan
Op 20 oktober jl. hebben de grote pensioenfondsen ABP, PFZW (Zorg), PMT en PME en Bouw hun kwartaalcijfers gepubliceerd. Zowel het ABP als het PFZW zitten met hun beleidsdekkingsgraad onder de 90% (88,2% resp. 89,2%). Als dat zo blijft betekent dit zonder nadere maatregelen dat de pensioenen van bijna 6 miljoen Nederlanders volgend jaar verlaagd moeten worden. Vorig jaar kon korting worden afgewend door de tijdelijke regeling waarbij pensioenfondsen niet hoefden te korten als de beleidsdekkingsgraad boven de 90% lag. Ook voor 2021 geldt deze regeling. De pensioenfondsen ABP en PFZW zitten hier nu dus onder.
 
Nederlandse pensioenstelsel wederom beste ter wereld
Alhoewel er dus een dreiging is dat 6 miljoen pensioenen volgend jaar moeten worden gekort, is het Nederlandse pensioenstelsel voor het derde jaar op rij toch weer uitgeroepen tot het beste pensioenstelsel ter wereld. De Global Pension Index, waarin dit jaar 39 pensioenstelsels wereldwijd met elkaar worden vergeleken (64% van de wereldbevolking) wordt jaarlijks uitgebracht door adviesbureau Mercer. Nederland wordt, zoals ook al jaren, op de voet gevolgd door Denemarken. Samen zijn zij de enige twee landen met een zogeheten A-status. De ontwikkelingen rondom het PensioenAkkoord en de beoogde aanpassingen van ons stelsel zijn niet onopgemerkt gebleven bij de onderzoekers. Desalniettemin heeft men vertrouwen in het Nederlandse stelsel, ook in de toekomst.
 
De Europese Commissie daagt Nederland voor het Hof van Justitie EU
De Europese Commissie heeft Nederland voor de Europese rechter gedaagd vanwege de (beperkende) belastingregels die wij kennen rondom grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioenen en uitvoering van pensioenregelingen. De Commissie stelt dat de voorwaarden voor grensoverschrijdende waardeoverdrachten in strijd zijn met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). Volgens de Commissie gaat het met name om de vereiste zekerheidstelling door zowel de buitenlandse uitvoerder als de gewezen werknemers. Ook dienen buitenlandse pensioenuitvoerders de aansprakelijkheid voor eventuele belastingvorderingen te aanvaarden dan wel de belastingplichtigen zelf die zekerheid te stellen. Kortom: nogal belemmerende bepalingen volgens de commissie. Wordt vervolgd...
 
Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen
Op 10 november heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Vanaf 2025 wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd nog slechts voor 2/3 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting op 65 jaar. Elk jaar dat we langer leven resulteert in acht maanden langer doorwerken en vier maanden langer een AOW-uitkering. Ook voor de pensioenrichtleeftijd gaat deze 2/3 koppeling gelden.
 
Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen
Op 17 november 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In de tweede nota van wijziging heeft minister Koolmees nog een reparatie van de wet doorgevoerd. Naast de afkoopmogelijkheid op pensioendatum kan in bepaalde gevallen deze afkoop ook op één ander vast moment plaatsvinden, namelijk in de maand februari volgend op het jaar waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Deze aanpassing zorgt ervoor dat alsdan geen AOW-premies over het afgekochte pensioen verschuldigd zijn.  

[Bron: &Gommer Pensions Group] 

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

De Sustainable Finance Disclosure Regulation komt er in 2021 aan!

Op 10 maart 2021 gaat de Sustainable Finance Disclosure Regulation in. Deze regelgeving, die vanuit Europa op ons...
12-2020

Dreiging pensioenkortingen nog steeds niet van de baan

Op 20 oktober jl. hebben de grote pensioenfondsen ABP, PFZW (Zorg), PMT en PME en Bouw hun kwartaalcijfers...
12-2020