Traineeship Financieel bij Novadia

Pensioenfondsen Toezicht

Reactie AFM op consultatie Wet Toekomst Pensioenen
Op 13 april jl. heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het “Onderzoeksrapport variabele uitkeringen” gepubliceerd. In het rapport is de toezichthouder kritisch over de uitvoeringspraktijk van variabele uitkeringen. Daarnaast doet de AFM aanbevelingen voor verbetering. De belangrijkste bevindingen van de AFM zijn als volgt.

Commentaar
Sinds 2016 is het voor pensioenaanbieders mogelijk om deelnemers een variabele pensioenuitkering aan te bieden. De AFM heeft sinds 2016 verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de ontwikkeling van variabele uitkeringen en de begeleiding van deelnemers bij de keuze voor een variabele uitkering. De AFM heeft deze onderzoeken uitgevoerd bij verzekeraars, premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen die variabele uitkeringen aanbieden onder de Wet verbeterde premieregeling.

Naar aanleiding van een recent onderzoek naar de Wet verbeterde premieregeling heeft de AFM op 13 april jl. een rapport uitgebracht over variabele pensioenuitkeringen. In het rapport concludeert de AFM dat de uitvoering van variabele uitkeringen door pensioenuitvoerders op verschillende aspecten verbetering behoeft. Pensioenuitvoerders houden in de vormgeving van de variabele uitkering niet altijd voldoende rekening met de kenmerken (waaronder de risicobereidheid) van hun deelnemers. Ook begeleiden ze hun deelnemers niet altijd voldoende op de momenten waarop zij keuzes moeten maken. De AFM geeft aan dat de aanbevelingen in het rapport met name ook relevant zijn voor de inrichting van het nieuwe pensioenstelsel. De belangrijkste bevindingen van de AFM per aandachtsgebied zijn als volgt.

Beter inzicht in wensen deelnemers nodig
Het onderzoek laat zien dat pensioenuitvoerders de kenmerken en behoeftes van hun deelnemers beter moeten onderzoeken en meenemen bij de inrichting van variabele uitkeringen. Deelnemers moeten bijvoorbeeld de risico’s van langdurig gespreid beleggingsbeleid niet alleen willen, maar ook kunnen dragen. De AFM vindt het belangrijk dat pensioenuitvoerders de verschillende deelnemerspopulaties inzichtelijk maken en op basis hiervan bepalen voor wie een variabele uitkering wel of niet geschikt is. Dat gebeurt volgens de toezichthouder nu onvoldoende en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de deelnemer.

Keuzebegeleiding bij variabele pensioenuitkeringen moet beter
Het rapport herbevestigt de conclusie van eerder AFM onderzoek dat de keuzebegeleiding beter moet. De keuze tussen een variabele of vastgestelde uitkering is verstrekkend en kan ook niet meer worden gewijzigd. Ook de begeleiding bij het voorlopig keuzemoment moet beter. De deelnemer moet ongeveer vijftien jaar voor zijn pensioen het risicoprofiel van het beleggingsbeleid tot aan de pensioendatum bepalen. Het is volgens de toezichthouder belangrijk dat deelnemers het belang en de gevolgen van hun keuze goed snappen.

Digitale keuzeomgeving kan deelnemer helpen met complexe keuzes
De AFM komt met een aantal aanbevelingen voor pensioenaanbieders. Zo kan een digitale keuzeomgeving deelnemers een beter inzicht geven in de mogelijke korte- en langetermijnuitkomsten van hun pensioen. Zo’n omgeving kan ook de risico’s van de stapeling van keuzes inzichtelijk maken. Pensioendeelnemers staan rond de pensioendatum volgens de AFM immers voor meer keuzes. Ze kunnen besluiten eerder te stoppen met werken of kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren van het pensioen.

Communicatie bij verlaging van de uitkering moet eerder
Het voordeel van een variabele uitkering is dat het resterende pensioenkapitaal wordt doorbelegd en minder afhankelijk is van de marktrente op het moment van pensionering. De uitkering kan hiermee hoger uitvallen, maar ook tot wel 15% lager. Uit het onderzoek blijkt dat gepensioneerden informatie over een verlaging soms pas krijgen nadat deze is doorgevoerd. Dit geeft hen volgens de AFM geen ruimte meer om hun bestedingspatroon aan te passen of andere acties te ondernemen.

Uitkomsten onderzoek relevant voor nieuwe pensioenstelsel
De AFM heeft sinds de introductie in 2016 in totaal vijf onderzoeken uitgevoerd naar de Wet verbeterde premieregeling. Die onderzoeken heeft de AFM in het rapport samengebracht en geanalyseerd. Over een aantal onderzoeken publiceerde de AFM reeds eerder. Nieuw is onder andere een onderzoek naar de ontwikkeling van variabele pensioenen door pensioenfondsen. De Wet verbeterde premieregeling kent veel elementen die terugkomen in het nieuwe pensioenstelsel. De uitkomsten van dit rapport bieden volgens de AFM daarmee ook belangrijke lessen voor de inrichting van het nieuwe pensioenstelsel.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

Informatieplicht pensioenfonds

 Het Hof Amsterdam heeft zich onlangs in twee arresten uitgelaten over de informatieplicht van een...
04-2022

Pensioenfondsen

Eind oktober verschenen weer de nieuwsberichten in de krant. Een groot deel van de pensioenfondsen heeft een te lage...
11-2021
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 030 303 11 11 | info@novadia.nl
Terug naar boven
©Novadia 2022