Pensioen Varia

Streep door 45-dienstjarenregeling?
Een van de pijlers van het PensioenAkkoord is dat mensen gezond werkend hun pensioen moeten kunnen bereiken. In dit kader werd ook afgesproken te onderzoeken of het mogelijk is om het moment van pensioneren te koppelen aan het aantal dienstjaren. In dat kader is op 29 januari 2021 is het rapport 'Onderzoek 45 dienstjaren' gepubliceerd, waarin de 45-dienstjarenregeling is onderzocht.

Uit dit rapport blijkt dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de invoering van een 45-dienstjarenregeling. De conclusies uit het rapport zijn voor minister Koolmees blijkbaar voldoende reden geweest om niet langer in te zetten op een 45-dienstjarenregeling. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de demissionair minister dit dan ook aan.

Deze brief is inmiddels echter al weer ingetrokken omdat deze “per abuis” was verstuurd, aldus de minister. Het was de bedoeling de kabinetsreactie eerst in de ministerraad te bespreken.

Het FNV heeft in een reactie al meteen aangegeven dit niet te zullen accepteren. "We hebben immers een afspraak over eerder stoppen met werken in het PensioenaAkkoord". Wordt ongetwijfeld vervolgd..

Rapport kosten(in)transparantie pensioenfondsen gepubliceerd
Op 1 april heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport over kostentransparantie van pensioenfondsen gepubliceerd. In dit rapport komt naar voren dat bij meer dan de helft van de pensioenfondsen niet correct wordt gerapporteerd over de gemaakte kosten en dat ook de toelichting op deze kosten te wensen over laat.

Volgens de AFM is transparantie belangrijk omdat het het vertrouwen in de pensioensector vergroot. Daarnaast is transparantie ook in het kader van het nieuwe pensioenstelsel van groot belang, omdat daarin de gemaakte kosten direct in mindering zullen worden gebracht op het persoonlijk pensioen-vermogen van de deelnemers.

De AFM moedigt dan ook de pensioenfondsen aan hun jaarverslagen over 2020 volgens de wettelijke regels voor kostentransparantie op te stellen. Het rapport geeft hier praktische handvatten voor.  
 
“Onderzoeksrapport variabele uitkeringen”
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een “Onderzoeksrapport variabele uitkeringen” gepubliceerd. Uit dit onderzoek naar de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) blijkt dat niet alle pensioenuitvoerders bij de ontwikkeling van variabele pensioenproducten voldoende rekening houden met de kenmerken en behoeften van deelnemers, zoals de risico’s die ze willen en kunnen nemen. Ook begeleiden ze deelnemers niet altijd goed bij de keuze tussen een variabele of een vastgestelde pensioenuitkering.

Omdat de Wvp veel elementen heeft, die terug zullen gaan komen in het nieuwe pensioenstelsel, bieden de uitkomsten van het rapport ook belangrijke lessen voor de inrichting van het nieuwe pensioenstelsel.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

Pensioen Nieuws

Demissionair Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer gemeld dat de inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel...
09-2021

Pensioenfondsen

De roep om te komen tot een nieuw pensioenstelsel is mede ingegeven door de situatie van extreem lage en zelfs...
09-2021