PensioenNieuws

Internetconsultatie Wetsontwerp Toekomst Pensioenen
 Op 16 december 2020 is op internet de internetconsultatie over het ‘Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen’ gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 12 februari 2021.

Dit wetsvoorstel vormt het hart van het in 2019 jaar gesloten PensioenAkkoord. Nadat de reacties zijn verwerkt, zal een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Als ingangsdatum wordt gestreefd naar 1 januari 2022, met een overgangsperiode tot 2026.
 
Geen kortingen in 2021
Nu de meeste grote pensioenfondsen begin januari hun voorlopige dekkingsgraad per 31 december 2020 bekend hebben gemaakt, lijken kortingen voor 2021 van de baan. De beleidsdekkingsgraad van de meeste grote fondsen komt uiteindelijk toch boven de 90% uit. Voor 2021 is de zaak hiermee af.

Dit wil echter niet zeggen dat we er nu al zijn. Vanaf 2021 worden immers de strengere rekenregels, die de commissie Dijsselbloem vorig jaar heeft geadviseerd, stapsgewijs ingevoerd. Door het moeten hanteren van een nog lagere rekenrente zullen de dekkingsgraden van de pensioenfondsen nog verder dalen. Pensioenfondsen luiden daarom nu al de noodklok en verzoeken demissionair minister Koolmees om de rekenregels van het nieuwe pensioenstelsel vervroegd in te voeren. Door toepassing van deze nieuwe regels kunnen onnodige kortingen worden voorkomen.
 
Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen
Op 1 december 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Vanaf 2025 wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd nog slechts voor 2/3 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting op 65 jaar. Elk jaar dat we langer leven resulteert dan in acht maanden langer doorwerken en vier maanden langer een AOW-uitkering. Ook voor de pensioenrichtleeftijd gaat deze 2/3 koppeling gelden.
 
Eerste Kamer dwingt minister Koolmees tot uitstel wet uitkering ineens
Het wetsvoorstel dat werknemers 10% van hun pensioenvermogen op pensioendatum mogen afkopen is uitgesteld tot 2023. Dit onder druk van de Eerste Kamer. Een groot deel van deze kamer is kritisch over de praktische uitvoerbaarheid van de wet. Vooral fiscale regels staan in de weg.
 
De inmiddels ‘zwaarwerkregeling’ geheten, is wel gewoon ingegaan per 1 januari van dit jaar. Dit mede omdat in een aantal CAO’s reeds afspraken hieromtrent zijn gemaakt.

Op grond van deze regeling kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden met ‘vroegpensioen’ gaan zonder dat hiervoor een boete in de vorm van de zogeheten ‘RVU-heffing’ wordt opgelegd. Daarnaast zijn per 1 januari ook de uitgebreide verlofspaarmogelijkheden in werking getreden.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

PensioenNieuws

 Op 16 december 2020 is op internet de internetconsultatie over het ‘Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen’...
02-2021

Het transitie-FTK, een verdere uitwerking van het PensioenAkkoord

 Op 16 december jongstleden heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de verdere stappen...
02-2021
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 030 303 11 11 | info@novadia.nl
Terug naar boven
©Novadia 2021