Nota n.a.v. Verslag Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Nota n.a.v. Verslag Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
Op 8 oktober jl. heeft minister Koolmees van SZW in de Nota naar aanleiding van het Verslag antwoord gegeven op meer dan 300 Kamervragen inzake het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen.
 
Met betrekking tot het Keuzerecht Bedrag ineens wordt door de minister nog maar eens aangegeven dat de opname van een bedrag ineens uitsluitend op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen kan plaatsvinden. Ook wordt nogmaals bevestigd dat de gedeeltelijke afkoop niet samen mag gaan met de al bestaande hoog/laag mogelijkheid. Dit om te voorkomen dat een deelnemer een te groot gedeelte van zijn pensioen naar voren zou halen met als gevolg een te grote achteruitgang in de resterende levenslange uitkering.
Tenslotte geeft de minister aan dat het recht op het opnemen van een bedrag ineens betrekking heeft op alle vormen van ouderdomspensioen. Gedeeltelijke afkoop kan dus ook met tijdelijk ouderdomspensioen en prepensioen.
 
Coronavirus en levensverwachting
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de levensverwachting in 2019 toegenomen met 4 maanden tot 80,5 jaar voor mannen, en met 3 maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen. Het zal niemand verbazen dat een hogere sterfte in 2020 als gevolg van het coronavirus effect zou kunnen hebben op de levensverwachting en daarmee op de AOW- en pensioenleeftijd. Vandaar dat de Vakcentrale voor Professionals (VCP) pleit voor een mogelijke verlaging van de AOW-leeftijd als de levensverwachting daadwerkelijk blijkt af te nemen als gevolg van het coronavirus. Binnen de huidige wetgeving is alleen rekening gehouden met een stijging van de AOW- en pensioenleeftijd.
 
Bij afkoop lijfrente geen revisierente verschuldigd wegens gewekt vertrouwen
Op 4 augustus 2020 heeft het Hof Den Haag een opvallende uitspraak inzake de afkoop van een lijfrentepolis gedaan. Het betrof een polis uit 1989, die in 2001 is aangepast aan de eisen van de Wet IB2001. Op het oude gedeelte tot 2001 bleef het oude regime van kracht. Omdat op de site van de belastingdienst stond te lezen dat bij afkoop van een polis van voor 1992 geen revisierente in rekening zou worden gebracht, besluit belanghebbende de polis af te kopen. De belastingdienst brengt echter toch revisierente in rekening en wel over het gedeelte van de polis dat is opgebouwd vanaf 2001. Belanghebbende stelt dat dit in strijd is met de berichtgeving op de site van de belastingdienst. Het hof oordeelt dat belanghebbende de onjuistheid van zijn - begrijpelijke - lezing van de informatie op de website van de Belastingdienst niet redelijkerwijs had kunnen en moeten beseffen. Daaraan doet niet af dat hij tevens een verzekeringstussenpersoon heeft geraadpleegd.
 
Kamervragen PensioenAkkoord: PensioenAkkoord biedt ruimte voor flexibele pensioenpremie
In antwoord op Kamervragen over de mogelijkheid van een flexibele premie binnen het PensioenAkkoord geeft minister Koolmees aan dat er in beginsel wordt uitgegaan van een vijfjaarlijkse evaluatie van de verhouding tussen premie en opbouw. “Er zullen echter geen belemmeringen worden opgeworpen om die balans door sociale partners met een andere frequentie te beoordelen. Het is de verantwoordelijkheid van de sociale partners. Dit betekent dat de hoogte van de premie bijvoorbeeld ook jaarlijks door decentrale sociale partners in ogenschouw genomen zou kunnen worden”, aldus Koolmees.
 
Als de pensioenpremie stabiel zou moeten blijven betekent dit dat alle mee- en tegenvallers voor rekening van het individuele pensioenvermogen komen.
 
Kamervragen levensloopregeling
In antwoord op Kamervragen geeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan hoe binnen het gewijzigde overgangsregime van de levensloopregeling in 2021 de afwikkeling in zijn werk dient te gaan.

Voorgesteld is het bestaande overgangsrecht te wijzigingen en de levensloopregeling per 1 november 2021 te beëindigen. Het saldo zal vervolgens in de heffing vallen. De instelling die de levensloopregeling uitvoert wordt de inhoudingsplichtige en dient voor eind 2021 de loonheffing in te houden en af te dragen.

[bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

De Sustainable Finance Disclosure Regulation komt er in 2021 aan!

Op 10 maart 2021 gaat de Sustainable Finance Disclosure Regulation in. Deze regelgeving, die vanuit Europa op ons...
12-2020

Dreiging pensioenkortingen nog steeds niet van de baan

Op 20 oktober jl. hebben de grote pensioenfondsen ABP, PFZW (Zorg), PMT en PME en Bouw hun kwartaalcijfers...
12-2020