Traineeship Financieel bij Novadia

Inschrijven

Om je in te schrijven als kandidaat, moet je de volgende gegevens invullen in jouw profiel. Vul alsjeblieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mijn gegevens

Vul in de velden hieronder jouw persoonlijke gegevens zo compleet mogelijk in. Het stelt ons in staat om snel contact met op te nemen. Inschrijvingen zonder contactgegevens nemen we niet in behandeling.
(of voeg deze later toe via je profiel)
PRIVACY REGLEMENT

Novadia neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1. WIE IS Novadia?

Novadia verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Novadia is gevestigd te 3584 BB Utrecht, aan de Pythagoraslaan 101 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32087593.

2. WELKE INFORMATIE WORDT DOOR Novadia VERZAMELD EN VERWERKT?

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van Novadia, moet je je inschrijven. Daarvoor moet je een aantal Persoonsgegevens invullen. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt er automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens je inschrijving.

Automatisch gegenereerde informatie
Novadia verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover Novadia deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKT Novadia DEZE?

Ter uitvoering van de Dienst maakt Novadia gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de helpfunctie van je browser raadplegen.
Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN ZAL Novadia GEGEVENS OVER JOU GEBRUIKEN?

Doeleinden
Novadia zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om de Dienst aan je te verlenen;
• Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Novadia;
• Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
• Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
• Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

Novadia gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Novadia jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Novadia kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Novadia jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. OP WELKE WIJZE BESCHERMT Novadia JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Novadia zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
Novadia vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
Novadia zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Novadia zal jouw Persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt.

6. DOORGIFTE BUITEN DE EU
Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jouw en Novadia, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jouw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

7. OVERDRACHT ONDERNEMING
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Novadia worden overgedragen aan een derde partij of dat Novadia fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

8. INZAGE IN EN CORRIGEREN VAN JOUW GEGEVENS
Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.
Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Novadia wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Novadia deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je Novadia verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Novadia deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.
Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Novadia of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

9. HOE VER REIKT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN Novadia?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.novadia.nl zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Novadia accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

10. MOGEN MINDERJARIGEN GEBRUIK MAKEN VAN Novadia?

Novadia is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Novadia er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

11. KAN DIT PRIVACY REGLEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.novadia.nl.

12. VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan info@novadia.nl.


Ja
Ons kantoorteam
Hans van Hoeckel

Directeur

Jos Preusting

Directeur

Petra de Jong

Senior Accountmanager Schade en Inkomen

Anique Vos

Recruiter

 

Gerwin Dijkema

Accountmanager Schade en Inkomen

Stijn Krijntjes

Coördinator Recruitment & Marketing

Christa Paping

Office Manager

Niels Kieft

Accountmanager Hypotheken en Bancair

Annieck Grobben

Recruitment Marketeer

Eulies Giterson

Office Manager

Youri Theeuwen

Recruitment Marketeer

Partners Novadia - Allianz
Partners Novadia - Achmea
Partners Novadia - AGH
Partners Novadia - Pensioenfonds Horeca & Catering
Partners Novadia - Sovib
Partners Novadia - Unigarant
Partners Novadia - Univé
Partners Novadia - Vereende
Partners Novadia - Vivat
Partners Novadia - VVAA
Partners Novadia - Nationale Nederlanden
Partners Novadia - ABN Amro
Partners Novadia - Stater
Partners Novadia - Klaverblad
Partners Novadia - Interpolis
Partners Novadia - PGGM
Partners Novadia - Zicht
Partners Novadia - AEGON
Partners Novadia - oom