De Wet Financieel Toezicht (Wft) is in 2006 in het leven geroepen ter controle van de financiële instellingen in Nederland, zoals: banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

De allerbelangrijkste functie van deze wet is om consumenten en andere bedrijven te beschermen tegen misdragingen (bedoeld en onbedoeld) van deze instellingen.

De economische crisis van begin 21e eeuw heeft duidelijk laten zien dat problemen bij financiële instellingen ook veel effect hebben op bedrijven en consumenten. Hierbij kun je denken aan consumenten die hun spaargeld verliezen wanneer een grote bank omvalt. De wet financieel toezicht ziet erop toe dat de markt stabiel blijft en financiële instellingen eerlijk te werk gaan. Dit doet het door eisen te stellen aan iedereen die werkzaam is bij een financiële instelling, regels te hanteren voor het handelen van financiële instellingen en continu op deze regels toe te zien en te controleren.

og image fallback

Dit toezicht wordt uitgevoerd door:

  • De Nederlandsche Bank: die vooral een gezond financieel stelsel waarborgt en als onderdeel van de Wet Financieel Toezicht er vooral op toeziet dat financiële instellingen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
  • De Autoriteit Financiële Markten: Deze onafhankelijke toezichthouder is in het leven geroepen om te doen waar de Wet Financieel toezicht voor is opgezet: Financiële instellingen controleren op het juist te werk gaan en beschermen van consumenten.

Diploma's

Als onderdeel van de Wet Financieel Toezicht, zijn er ook strengere eisen voor mensen die werkzaam zijn voor financiële instellingen. Wil je over bepaalde onderwerpen advies mogen geven, dan dien je hier de relevante Wft-diploma’s voor behaald te hebben. Lees hier alles over Wft-diploma’s.

Interesse? We helpen je graag verder

Bel of mail ons met al jouw vragen. We staan voor je klaar en helpen je graag verder.