employabilitypensioen[parttime]doorwerkennajepensioen(1)

Employability & Pensioen: (parttime) doorwerken na je pensioen

Hoe zorg je ervoor dat je zo lang mogelijk in je huidige baan, of een andere baan, kunt blijven werken als je dat wilt? De komende decennia zal dit het 'doel' worden. Steeds meer mensen willen niet meer volledig met pensioen gaan en zoeken naar manieren om na hun pensioen parttime door te blijven werken.

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 25% van alle gepensioneerden graag weer parttime aan de slag wil. Ze hechten belang aan de eigen verantwoordelijkheid voor het soort werk dat ze doen, evenals de flexibiliteit in werktijden (thuiswerken), vakanties, enzovoort. En eerlijk gezegd, dat is iets waar 65-plussers over het algemeen goed mee om kunnen gaan.

Het is verstandig om vanaf ongeveer 55 jaar te kijken naar je duurzame inzetbaarheid. Stel jezelf daarbij de volgende vragen:

  • Hoe sta ik er financieel voor?
  • Hoe is het gesteld met mijn gezondheid, zowel fysiek als mentaal?
  • Wil ik nog 15 jaar lang hetzelfde werk blijven doen bij dezelfde werkgever?
  • Zo niet, wat wil ik dan wel doen en heb ik daarvoor de benodigde scholing?
  • En als ik niet ben geschoold voor het gewenste werk, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik de juiste opleiding en vaardigheden verwerf?

Een logische keuze kan zijn om een combinatie te maken van ZZP'er en werknemer. Dankzij de Wet Toekomst Pensioenen is het vanaf 10 jaar voor de AOW-datum toegestaan om (al dan niet deeltijds) met pensioen te gaan zonder de arbeidsmarkt te verlaten.

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden, zoals een lumpsum, hoog/laag constructie, en overbrugging naar de AOW. Deze opties bieden voldoende mogelijkheden om het eventueel lagere inkomen aan te vullen tot aan de AOW-leeftijd of de 'echte' pensioendatum en daarna.

Het opstellen van een financiële planning is essentieel. De Wet Pensioencommunicatie uit 2015 had als doel om input te leveren voor persoonlijke financiële planning. Dit vormt vaak het startpunt voor duurzame inzetbaarheid. Een financiële planning geeft inzicht in je huidige financiële situatie en wat je je wel/niet kunt veroorloven. 

Meer nieuws

Wetsvoorstel Pensioenverdeling - Pensioennieuws

Wetsvoorstel Pensioenverdeling

Demissionair Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer gemeld dat de inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding wordt verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022.

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Hoewel de exacte uitwerking van het pensioenakkoord nog moet plaatsvinden en veel keuzes gemaakt moeten worden bij de overgang naar het nieuwe stelsel, mag verwacht worden dat in het nieuwe stelsel meer ruimte zal ontstaan voor indexatie.

pensioen nieuws februari 2023

Pensioen Nieuws Februari 2023: Partnerpensioen herzien in WTP

Het pensioen nieuws voor Februari 2023: Herziening van het partnerpensioen. Uniform partnerbegrip, pensioen bij overlijden vóór de pensioendatum en vermindering van de risico’s bij beëindiging van het dienstverband.

Interesse? We helpen je graag verder

Bel of mail ons met al jouw vragen. We staan voor je klaar en helpen je graag verder.