pensioen nieuws maart 2023

Pensioen Nieuws Maart 2023: Informatieplicht en Keuzebegeleiding in Wtp

Met de verwachte inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in juli 2023, verandert de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders. In dit artikel bespreken we de informatieplicht en keuzebegeleiding in de Wtp.

Specifiek zullen we kijken naar de nieuwe norm 'Keuzebegeleiding' die in het nieuwe artikel 48a van de Pensioenwet (Pw) wordt opgenomen. Dit zal van groot belang zijn voor deelnemers die behoefte hebben aan passende informatie. Het gebrek aan 'passende' informatie is namelijk regelmatig ter discussie gesteld en kan grote gevolgen hebben, vooral bij life-events zoals echtscheiding of arbeidsongeschiktheid.

Informatieplicht

De informatieplicht van pensioenuitvoerders dient correct, duidelijk, evenwichtig en tijdig te zijn, zoals vastgelegd in artikel 48 Pw. De informatie moet ook aansluiten bij de informatiebehoefte en kenmerken van de deelnemer (lid 2). Daarnaast moet de pensioenuitvoerder ervoor zorgen dat deze informatie inzicht geeft in de keuzes in de pensioenregeling en de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen (lid 3). Echter, het blijkt in de praktijk soms mis te gaan. Om dit te verbeteren, zal artikel 48a Pw een nieuwe norm introduceren waarin pensioenuitvoerders zich moeten inspannen om deelnemers adequaat te begeleiden bij het maken van keuzes in de pensioenregeling. Dit moet ervoor zorgen dat de keuze past bij de voorkeuren, wensen en financiële doelstellingen van de betreffende deelnemer.

Keuzebegeleiding

Deze nieuwe norm, 'Keuzebegeleiding', bevat geen verplichting tot adviseren, maar vereist wel meer activiteit dan alleen informeren. Het is aan pensioenuitvoerders om uitvoering te geven aan deze open norm en een keuze omgeving in te richten die aansluit bij de doelgroep. Belangrijk daarbij is dat de deelnemer verantwoordelijk blijft voor de gemaakte keuzes. Een pensioenuitvoerder kan alleen informeren over de regeling die zij uitvoert, terwijl een deelnemer in de praktijk ook te maken zal hebben met andere voorzieningen, zowel in de tweede als de eerste en derde pijler, hetgeen tevens van belang is voor de afweging en de te maken keuze.

Waarom deze introductie?

De introductie van deze norm is bedoeld om invulling te geven aan de leemte tussen adviseren en informeren. Het is van groot belang voor het vertrouwen in de pensioensector dat de deelnemer actief wordt begeleid en ondersteund bij het maken van keuzes in de pensioenregeling. Het enkel aanbieden van informatie is namelijk onvoldoende. De AFM zal toezicht houden op deze norm.

Novadia

Heb je meer uitleg nodig over de pensioenbranche en hoe deze in elkaar zit? Bekijk dan even ons artikel over de wereld van Pensioen en Leven.

Ben je ook nog niet klaar met werken? Bekijk dan eens ons vacature aanbod!

Meer nieuws

Wet Toekomst Pensioenen uitgesteld

Wet Toekomst Pensioenen uitgesteld

Demissionair minister Wouter Koolmees heeft de Tweede Kamer op 10 mei jl. laten weten dat de ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen wordt uitgesteld naar 1 januari 2023. De ruim 800 reacties die op de internetconsultatie van het wetsvoorstel zijn gekomen, vragen een 'goede weging', aldus Koolmees.

Wetsvoorstel Pensioenverdeling - Pensioennieuws

Wetsvoorstel Pensioenverdeling

Demissionair Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer gemeld dat de inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding wordt verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022.

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Hoewel de exacte uitwerking van het pensioenakkoord nog moet plaatsvinden en veel keuzes gemaakt moeten worden bij de overgang naar het nieuwe stelsel, mag verwacht worden dat in het nieuwe stelsel meer ruimte zal ontstaan voor indexatie.

Interesse? We helpen je graag verder

Bel of mail ons met al jouw vragen. We staan voor je klaar en helpen je graag verder.