Dekkingsgraad Pensioenfondsen

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Eind oktober verschenen weer de nieuwsberichten in de krant. Een groot deel van de pensioenfondsen heeft een te lage dekkingsgraad om te mogen indexeren.

Dekkingsgraad en invaren: hoe werkt dat?

Eind oktober verschenen weer de nieuwsberichten in de krant. Een groot deel van de pensioenfondsen heeft een te lage dekkingsgraad om te mogen indexeren. In het huidige stelsel mag pas indexatie plaatsvinden bij een dekkingsgraad van 110%. Daarbij geldt dat de mate van toegestane indexatie afhankelijk is van het beschikbare vermogen boven de 110%. In veel gevallen kan pas volledige indexatie plaatsvinden bij een dekkingsgraad van rond de 120%. In september lag de inflatie in Nederland op 2,7%. Met de oplopende inflatie, die voorlopig gegeven de gestegen energieprijzen nog niet voorbij is, maakt het niet mogen indexeren tot een hard gelag. In dat opzicht kan de overgang naar een nieuw stelsel voor veel pensioengerechtigden niet snel genoeg gaan. Maar wat zij nu de regels om te mogen invaren in het nieuwe stelsel? Welke eisen worden gesteld aan de dekkingsgraad?

Transitie FTK als opstap naar het nieuwe pensioenstelsel

Ten behoeve van een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel worden fondsen de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van het transitie FTK. Binnen het transitie FTK mag indexatie al plaatsvinden vanaf een dekkingsgraad van 105%. Voorwaarde om gebruik te mogen maken is de intentie van de sociale partners om ook daadwerkelijk te gaan invaren in het nieuwe pensioenstelsel. Met het beschikbaar komen van het transitie FTK moet worden voorkomen dat fondsen in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel gedwongen zijn om maatregelen te nemen op grond van het huidige stelsel, die bij het nieuwe stelsel overbodig dan wel niet nodig zijn om tot een evenwichtige overstap te komen.

Een overbruggingsplan met daarin een richtdekkingsgraad

Om gebruik maken van het transitie FTK, moeten sociale partners er voor gekozen hebben om te gaan invaren. Dit voornemen moet worden onderbouwd met een overbruggingsplan. Een belangrijk onderdeel van dit overbruggingsplan is de richtdekkingsgraad. De richtdekkingsgraad is die dekkingsgraad waarbij men in staat is om op een verantwoorde wijze de overstap te maken naar het nieuwe stelsel. DNB en de pensioenfederatie gaan er vanuit dat een dekkingsgraad van 95% hiervoor voldoende is. De 95% is gebaseerd op een gevoeligheidsanalyse. Men heeft onderzocht, voor een gemiddeld fonds, vanaf welke dekkingsgraad het mogelijk is om in het nieuwe stelsel verantwoord in te varen, dat wil zeggen de verwachte pensioenuitkering gelijk te houden voor de verschillende generaties. 95% is een indicatie van de vereist dekkingsgraad, maar dit zal per fonds verschillen.

Hoe hard is die 95%? De 95% is gebaseerd op een gemiddeld fonds. Het kan zijn dat voor individuele fonds de richtdekkingsgraad hoger komt te liggen dan 95%. Niet ieder fonds kent een identieke leeftijdsopbouw van deelnemers. Ook de keuzes die het fonds en sociale partners maken zullen van invloed zijn. In het overbruggingsplan moet duidelijk gemaakt worden welke richtdekkingsgraad nodig is en hoe die bereikt gaat worden op het moment van indexeren. De mate waarin het fonds al dan niet gebruik gaat maken van de ruimere mogelijkheden van indexeren binnen het transitie FTK zal daarbij ook een belangrijk element zijn.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Meer nieuws

pensioen nieuws februari 2023

Pensioen Nieuws Februari 2023: Partnerpensioen herzien in WTP

Het pensioen nieuws voor Februari 2023: Herziening van het partnerpensioen. Uniform partnerbegrip, pensioen bij overlijden vóór de pensioendatum en vermindering van de risico’s bij beëindiging van het dienstverband.

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Indexatie nieuwe pensioenstelsel

Hoewel de exacte uitwerking van het pensioenakkoord nog moet plaatsvinden en veel keuzes gemaakt moeten worden bij de overgang naar het nieuwe stelsel, mag verwacht worden dat in het nieuwe stelsel meer ruimte zal ontstaan voor indexatie.

Wetsvoorstel Pensioenverdeling - Pensioennieuws

Wetsvoorstel Pensioenverdeling

Demissionair Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer gemeld dat de inwerkingtredingsdatum van het Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding wordt verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022.

Interesse? We helpen je graag verder

Bel of mail ons met al jouw vragen. We staan voor je klaar en helpen je graag verder.