Traineeship Financieel bij Novadia

Pensioenfondsen Toezicht

Uitvraag niet-financiële risico’s 2021
DNB heeft eind april bij pensioenfondsen een sectorbrede uitvraag gedaan naar niet financiële risico’s. Deze uitvraag gebruikt DNB om een actueel risicobeeld te vormen van de instellingen onder toezicht en prioriteiten binnen het toezicht vast te stellen. De uitleg van de toezichthouder hierover is als volgt.

Commentaar
DNB heeft de opzet van de uitvraag dit jaar gewijzigd. Dit artikel bespreekt de belangrijkste wijzigingen. De toezichthouder kijkt in dit kader vooruit naar de stip op de horizon wat betreft de ontwikkeling van deze uitvraag binnen het toezicht.

Uitvraag 2021 past binnen nieuwe toezichtmethodiek
De uitvraag sluit aan bij de vernieuwde (ATM)-toezichtmethodiek van DNB. Deze methodiek werkt – waar mogelijk – datagedreven en geautomatiseerd om zo doelmatig en uniform toezicht te kunnen houden. In het basisprogramma werkt DNB met automatische risicoscores, waardoor DNB het toezicht op een consistente en efficiënte wijze uitvoert. De toezichthouder verwacht dat door datagedreven toezicht de toezichtcapaciteit in de loop van de tijd efficiënter kan worden ingezet. De kwaliteit van de gebruikte data is daarbij wel van belang en de toezichthouder roept de besturen op hieraan nadrukkelijk aandacht te besteden.

Wijzigingen in de uitvraag als gevolg van ATM
Om te kunnen werken met de vernieuwde toezichtmethodiek is de uitvraag op een aantal punten in opzet en omvang gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Zo is de uitvraag wat betreft risicogebieden aangevuld met vragen over de beheersing van financiële risico’s. Zo zien fondsen vragen terug over het beleid en de rapportages inzake beheersing van het renterisico. Ook heeft DNB nieuwe vragen opgenomen over de informatiebeveiliging van het fonds. Voorheen werden vragen over dit onderwerp op een andere wijze aan de fondsen voorgelegd.

Verder heeft DNB de pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s), als onderdeel van het puo-gericht toezicht, verzocht om vragen over hun operationele risico’s en informatiebeveiliging in te vullen. Deze specifieke vragen hoeven daarom in een aantal gevallen niet, of maar zeer beperkt door de bij deze puo’s aangesloten fondsen te worden ingevuld. Zo tracht DNB op een efficiëntere wijze data over de verschillende risicogebieden op te halen in de sector.

Wijzigingen in uitvraag beperkt houden komende jaren
DNB realiseert zich dat de vernieuwde toezichtaanpak en de in dat kader uitgebreide uitvraag in eerste instantie een hogere tijdsbelasting van fondsen zal vragen. In de komende jaren is de toezichthouder voornemens om de vragenlijst in veel kleinere stappen door te ontwikkelen.

DNB zal de uitvraag aan het einde van dit jaar zorgvuldig evalueren en via verdere automatisering trachten om de belasting voor fondsen zo beperkt mogelijk te maken. Te denken valt aan vooraf ingevulde antwoorden op de uitvraag welke ter validatie aan een fonds worden voorgelegd. Hiervoor is de kwaliteit van de ingevulde gegevens volgens DNB essentieel.

Proces uitvraag niet financiële risico’s
Eind april 2021 hebben de fondsen van DNB het verzoek ontvangen om de uitvraag over niet-financiële risico’s in te vullen. Fondsen hebben acht weken de tijd om deze te retourneren. Hierna verwerkt de toezichthouder de data tot risicoscores en werkt DNB toe naar het uitsturen van de toezichtkalenders voor het einde van het jaar.

[Bron: &Gommer Pensions Group]

Terug naar het overzicht

Recente artikelen

Informatieplicht pensioenfonds

 Het Hof Amsterdam heeft zich onlangs in twee arresten uitgelaten over de informatieplicht van een...
04-2022

Pensioenfondsen

Eind oktober verschenen weer de nieuwsberichten in de krant. Een groot deel van de pensioenfondsen heeft een te lage...
11-2021
Pythagoraslaan 101 | 3584 BB Utrecht | 030 303 11 11 | info@novadia.nl
Terug naar boven
©Novadia 2022